Her er en metode, der hjælper selvforbedring

A = Action. Begynd at tage handling i dag. Vi opnar ikke forandringer ved at tanke pa det, men ved at gore noget().

 1. Respekter organisationen og fokuser pa at opbygge tillid ved at tale arligt. Der er intet bedre end respekt for mennesker og arlighed. Husk pa, at arlighed gor os fri til at vare agte. Arlige mennesker har ikke blot starkere og bedre relationer til andre, men deres arlighed gor dem til bedre mennesker, og det gor vores verden til et bedre sted.
 2. Gor vision og vardier til din prioritet. Ved at vare opmarksom pa begge dele vil medarbejderne forsta, hvad der er vigtigt i virksomheden.

  Du bor vurdere folk ud fra to kriterier – deres nuvarende prastationer og deres vardier. Disse vardier – er afgorende for at etablere en effektiv organisation. Medarbejderne onsker at vare en del af en organisation, der har et formal, en retning og vardier, og som tilbyder nyttigt arbejde.

 3. Lar at handtere tvetydighed, at vare i stand til at andre din model og at have en evne til at vare innovativ, kreativ og tilpasse sig til forandringer. Du kan starte med at oprette et forandringsledelsesteam eller en lederstilling for at valge og vedtage en metodologi og forbedre organisationens forstaelse af vardien af forandringsledelse. Giv disse personer befojelse til at uddanne ledere og projektgruppemedlemmer i forandringsledelsesmetoder.
 4. Du skal skabe kontakt med kunder, partnere og frontlinjemedarbejdere. Hvis du virkelig onsker at lose et problem, skal du ga til frontpersonalet og give dem dit ore. Nye idéer fodes her og bor plejes for at give virksomheden lobende kilder til nye tilgange(Lær mere om e adultfrinendfinder com).

  https://www.youtube.com/watch?v=Ie8UPlwCAqQ&t=1s
 5. Forsta alles styrke og alles svaghed. Din opgave som leder er at vide, hvordan du kan udnytte disse styrker og lofte de andre i teamet.
 6. Var teknisk dygtig – Som leder skal du kende dit job og have et solidt kendskab til dine medarbejderes opgaver. Det vil hjalpe medarbejderne til at forsta, hvordan de bidrager til at na de vigtigste forretningsmal. Derudover bor en god leder vise anerkendelse for gode pointer fra andre.
 7. Sog ansvar og tag ansvar for dine handlinger – Sog efter mader at lede din organisation til nye hojder pa. Og nar tingene gar galt, skal du analysere situationen, traffe korrigerende foranstaltninger og ga videre til den naste udfordring.
 8. Skriv dig op til store, dristige mal. Et dristigt mal giver en forelobig malestok for succes for alle i virksomheden. Malene skal vare realistiske, let forstaelige, opnaelige og resultatet af teamwork. Ingen onsker at sidde fast i en virksomhed i en blindgyde, der ikke gar nogen steder hen … eller en virksomhed, der er pa vej i den forkerte retning. De onsker at vare involveret i en vinder! Og det er dine medarbejdere, der vil fa dig til at na dette mal. Du kan ikke gore det alene!
  Held og lykke med din indsats!
  Du er velkommen til at bruge denne artikel pa dit websted MED “Author’s Resource Box” nedenfor inkluderet().
  ZZZZZZZZ
(https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.